Problematika - Závazné posouzení - zákon o správě daní a poplatků

Daňový poradce Účetnictví - služby Zastupování - daně Účetní software Ceny služeb Kontakty
 

 > Daňové a účetní noviny
 > Osvědčení a registrace

Pojmy - minislovník:
 > Účetnictví
 > Daně

 > Napište nám
 > Vyhledávání
 > Mapa webu

 


Zpět na úvod: Daňový poradce Radek Jakubský č. 3886, daně a účetnictví HEUREKA

Napište svůj dotaz, kontaktní údaje a stiskněte tlačítko "Odeslat", rádi se s vámi spojíme.

Jméno:
E-Mail:
Telefon:
Dotaz:

 

 Závazné posouzení je aplikačně chápáno různě, proto zde předkládáme základní informace o jeho aplikaci.

  Problematika - Závazné posouzení - zákon o správě daní a poplatků


 
 

 

Závazné posouzení řeší §34b. Informace pro vás !

Setkali jste se s názorem typu: "S čím si nebudu vědět rady nebo to bude nejasné, předám finančnímu úřadu k závaznému posouzení a on to za mě vyřeší". Samozřejmě je to trochu nadneseně řečeno, nicméně někteří poplatníci mají o daném § 34b zákona o správě daní a poplatků mylné představy. Pojďme se na danou problematiku podívat trochu podrobněji.

Vznik § 34b zákona o správě daní a poplatků je spojen se vznikem jiného ustanovení zákona a to § 38na zákona o dani z příjmů. Nové znění § 38na platné od 1. 1. 2004 má zamezit ekonomicky neopodstatněné uplatňování daňových ztrát a obchodování s nevyužitými daňovými ztrátami. Ustanovení má znemožnit zneužívání nevyužité daňové ztráty oproti nesouvisejícím výnosům.

V §38na je stanoveno, že daňovou ztrátu nelze uplatnit, došlo-li k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole poplatníka, jemuž daňová ztráta vznikla, oproti období, za které byla daňová ztráta vyměřena. Pokud ale poplatník, u kterého došlo k podstatné změně, přesto pokračuje ve stejné činnosti, z níž byla ztráta vytvořena, může i nadále ztrátu uplatňovat. Vzhledem k tomu, že taková situace není v praxi příliš častá, vyžaduje se, aby poplatník tyto skutečnosti prokázal. Vzniknou-li poplatníkovi pochybnosti, zda jeho postup a výklad daného ustanovení je správný, může se z důvodu právní jistoty obrátit na místně příslušného správce daně se žádostí o závazné posouzení.

Tento institut byl zároveň zaveden do zákona o správě daní a poplatků. Závazné posouzení vydá správce daně pouze v případech výslovně stanovených zvláštními daňovými zákony (v našem případě §38na zákona o dani z příjmů). V současné době žádný jiný daňový zákon o závazném posouzení nepojednává.

Je nepravděpodobné, že by správce daně zaujímal stanovisko k žádostem, u kterých mu tuto povinnost neukládá zákon. Pro správce daně by to mimo jiné znamenalo velký nárůst administrativy. Navíc by jistě mnoho poplatníků přenášelo odpovědnost za svou daňovou povinnost na stát, což by zvyšovalo jeho náklady, a to jistě nebylo úmyslem zákonodárce.

Proto si do budoucna přejme co možná nejvíce srozumitelných a přehledných předpisů, abychom neměli potřebu využívat institutů jako je zmíněná žádost o závazné posouzení.

Radek Jakubský
daňový poradce č. 3886


Vzory smluv, formuláře, zákony, BOZP, školení testy

Máme pro vás: Hotové vzory a smlouvy pro rok 2008/2009
Potřebujete ihned vzory dle zákoníku práce ?  Najdete je společně s dalšími 1200 právními dokumenty na CD "Podnikový a domácí právník 2009". CD obsahuje téměř 350 vzorů dle zákoníku práce + dalších 950 vzorů z dalších oblastí práva, jako je občanské, obchodní, správní. K produktu získáte automaticky bonusy, kterými jsou: slovník pojmů, vzory pro exekuční řízení a vzory pro řízení před Finančním úřadem, 9 hodin audi seminářů z října 2008, bezpečnostní tabulky, tesy z práva a psychologický test. Produkt používá skupina tisíců uživatelů, je užitečný, praktický a cenově velmi dostupný. CD Podnikový a domácí právník je jediný právník, který na vás bude mít čas, kdykoliv se rozhodnete sepsat smlouvu.

Chcete používat naše vzory i u vás ? Potom klikněte sem ... 

Školení, u kterého nemusíte čekat na volný termín ...
Získejte odbornost z pohodlí svého domova nebo kanceláře. Pořádáme pro vás školení, za kterými nemusíte cestovat.
Chcete vědět více ? Potom klikněte sem ...

Daňový poradce - Kontakty - Vyhledávání - Mapa webu
 Účetnictví - služby - Zastupování - daně - Účetní software - Ceny služeb - Daňové a účetní noviny - Osvědčení a registrace - Daně - Účetnictví - Napište nám - Užitečné odkazy - Validate HTML - Validate CSS