Daňový poradce, daňové poradenství, účetní poradenství

Daňový poradce Účetnictví - služby Zastupování - daně Účetní software Ceny služeb Kontakty
 

 > Daňové a účetní noviny
 > Osvědčení a registrace

Pojmy - minislovník:
 > Účetnictví
 > Daně

 > Napište nám
 > Vyhledávání
 > Mapa webu

 


Zpět na úvod: Daňový poradce Radek Jakubský č. 3886, daně a účetnictví HEUREKA

Napište svůj dotaz, kontaktní údaje a stiskněte tlačítko "Odeslat", rádi se s vámi spojíme.

Jméno:
E-Mail:
Telefon:
Dotaz:

Služby vedení účetnictví:

- Společné zdanění manželů
- Účetnictví po internetu
- Vedení účetnictví - formulář online
- Odložení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů ! Formulář online.
 

Účetní služby poskytuje zkušený daňový poradce. Pro klienty zajišťujeme komplexní služby v oblastech vedení účetnictví, daňová přiznání a zastupování.

  Vzory a smlouvy pro vaši kancelář. Podnikový a domácí právník 2007.

 
Podnikový a domácí právník 2007

 


CD obsahuje vzory a smlouvy:

1) dle nového zákoníku práce 2007
2) dle občanského, obchodního, autorského, daňového, rodinného, směnečného, správního, rozhodčího práva
3) v rozsahu zahrnujícím celkem téměř 1200 vzorů

Kdo CD používá :

1) více než 13000 uživatelů nejen z ČR
2) podnikatelé, lékaři, advokáti, soukromé osoby a společnosti
3) společnosti se zájmem získat ucelené informace z oblasti práva

NA SMLOUVU, PLNOU MOC NEBO ŽALOBU VYZRAJETE BĚHEM NĚKOLIKA MINUT. ROZVOD NAPÍŠETE OKAMŽITĚ.

NA NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE ZÍSKÁTE ŠIKOVNÉHO POMOCNÍKA

Proč CD nabízíme i my ?:

1) celkový obsah zahrnuje vše co potřebujete
2) vzory jsou zpracovány na celkově dobré právní úrovni
3) produkt pomáhá rychlé přípravě dokumentů
4) pro CD jsme zpracovali výkladový slovník pojmů
5) provedli jsme doplnění daňových vzorů

S CD PDP získáte navíc bonusy :

S objednávkou do 31.8.2007 získáte následující bonusy, které vám dodáme zdarma jako součást dodávky:
- Vzory pro Finanční úřad
- Vzory pro Exekuce
- Slovník ekonomických pojmů

Jak program pracuje ?:

CD Podnikový a domácí právník je program pro vaše počítače, který efektivně a rychle obsluhuje databázi s neuvěřitelně velkým počtem vzorů k okamžitému použití. Vzory lze editovat (upravovat), tisknout a ukládat. V programu lze dokumenty snadno vyhledávat, k většině vzorů jsou doplněny komentáře a užitečné informace.

Program Podnikový a domácí právník je užitečný pomocník, který ušetří především čas při hledání dokumentů z jiných zdrojů, ušetří vám peníze a proto jej doporučujeme. Celkový obsah je uveden na konci dokumentu, hned pod objednávkou (pro případ, že budete mít o CD zájem i vy).

 

Jak to vypadá v programu

Objednávka produktu se vzory smluv PDP:

 

Jméno (!)

Firma

E-Mail (!)

Telefon (!)

Město  (!)

Ulice  (!)

PSČ  (!)

Verze (!)

Další info


 

Na základě vyplněné a odeslané objednávky vám obratem produkt zašleme. Vzory smluv PDP 8 vám odešleme na uvedenou adresu do 7 pracovních dnů, poté jej můžete používat již ve své kanceláři.

Položky v objednávce označené jako (!) je nutno vyplnit. Uvedené ceny jsou bez DPH, poštovné zákazníkům v ČR nepočítáme.


Nepřehlédněte obsah produktu ...

Autorské
:: Čestné prohlášení k patentu
:: Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho smrti
:: Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické osoby
:: Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence
:: Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím úplné podlicence
:: Licenční smlouva nakladatelská
:: Licenční smlouva o šíření počítačového programu
:: Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla
:: Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení
:: Plná moc udělená patentovému zástupci
:: Podlicenční smlouva pro částečné použití díla
:: Podlicenční smlouva pro úplné použití díla
:: Projevení opětovného zájmu autora k užití díla po předchozím odstoupení od licenční smlouvy z důvodu změny přesvědčení
:: Smlouva o obstarání výkonu autorských práv
:: Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované
:: Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové
:: Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní
:: Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám
:: Smlouva o svolení k veřejnému provozování autorského díla
:: Souhlas autora díla s podlicenční dohodou - dodatek k licenční smlouvě
:: Výzva vydavatele k úhradě škody vzniklé odstoupením od licenční smlouvy autorem
:: Žádost autora díla o nahlédnutí do spisu celního orgánu
:: Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o dovozu audiovizuálního díla
:: Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o vývozu tiskové rozmnoženiny díla
:: Žádost o zápis změny vlastníka ochranné známky do rejstříku ochranných známek

Daňové
:: Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro podnikatele)
:: Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance a zároveň podnikatel
:: Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance a zároveň podnikatel
:: Čestné prohlášení k žádosti dle § 55a nebo § 65 (prominutí daňového nedoplatku nebo příslušenství daně)
:: Čestné prohlášení o pravosti údajů podaných na úřad
:: Čestné prohlášení o ukončení využívání provozu soukromého automobilu určeného k podnikatelským účelům
:: Čestné prohlášení osoby, která v odvolání namítá, že není ručitelem
:: Dodací list
:: Dohoda k plné moci o zastoupení
:: Doplnění podání na výzvu správce daně
:: Evidenční list vydávání stravenek zaměstnancům
:: Inventarizace závazků
:: Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti
:: Kasační stížnost
:: Likvidační protokol majetku společnosti v likvidaci
:: Námitka promlčení
:: Námitka proti postupu pracovníka správce daně při nahlížení do spisu
:: Námitka proti postupu výslechu svědka
:: Návrh ke stanovení daně dohodou
:: Návrh na přizvání svědka pro zajištění důkazů
:: Návrh provedení změny místní příslušnosti
:: Odvolání - spolupracující osoby
:: Odvolání - uplynutí preklusivní lhůty
:: Odvolání k výzvě plnění ručitele z důvodu, že se nejedná o ručitele
:: Odvolání o neodůvodněném rozhodnutí o zastavení řízení
:: Odvolání o rozhodnutí o zastavení řízení
:: Odvolání o rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu procesního rozhodnutí
:: Odvolání plné moci zmocněnci k přebírání písemností - ukončení časově neomezené platnosti
:: Odvolání pro nepřiznání nákladů v řízení
:: Odvolání proti doplnění podpisu zástupce
:: Odvolání proti exekuci bez výzvy
:: Odvolání proti exekuci na nedoplatek daně
:: Odvolání proti nesouhlasu s výmazem z obchodního rejstříku
:: Odvolání proti podanému přiznání
:: Odvolání proti předpisu penále
:: Odvolání proti rozhodnutí
:: Odvolání proti rozhodnutí o nepřipuštění k zastupování v daňovém řízení z důvodů střetu zájmů
:: Odvolání proti rozhodnutí o nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
:: Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení zástupce z daňového řízení z důvodů střetu zájmů
:: Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení zástupce z důvodu nemožnosti jeho vyloučení dané zákonem
:: Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí odvolání
:: Odvolání proti rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva
:: Odvolání proti rozhodnutí ve věci ustanovení zástupce pro daňové řízení
:: Odvolání proti sdělení důvodu ve výši rozdílů mezi daní vyměřenou a daní přiznanou
:: Odvolání proti sdělení chystaného výslechu svědka
:: Odvolání proti udělení pokuty pro zmeškání lhůty pro podání daňového přiznání
:: Odvolání proti uložení pokuty předpisu penále
:: Odvolání proti umožněnému rozsahu způsobu nahlížení do spisu
:: Odvolání proti výměru stanoveného s použitím pomůcek
:: Odvolání proti výzvě zaplatit daňový nedoplatek v náhradní lhůtě
:: Odvolání proti zajišťovacího příkazu z důvodu již složené jistoty
:: Odvolání proti zajišťovacímu příkazu pro pominutí důvodů
:: Odvolání proti zamítnutí nahlížení do spisu korespondenčně
:: Odvolání proti zamítnutí uplatněných hotových výdajů svědka
:: Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku
:: Odvolání ručitele k výzvě plnění z důvodu splnění závazku
:: Odvolání ručitele k výzvě plnění z důvodu, že plnění bylo uplatněno ve větším, než zákonném rozsahu
:: Odvolání ve věci proti rozhodnutí ve věci zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku daně
:: Oprava vad podání na výzvu správce daně
:: Oznámení - oznamovací povinnost PO a FO
:: Oznámení o podezření porušení mlčenlivosti
:: Oznámení o pochybnostech v podjatosti pracovníka správce daně
:: Oznámení o přerušení provozování celé živnosti
:: Oznámení o přerušení provozování části živnosti
:: Oznámení o přijetí odstupného za uvolnění bytu
:: Oznámení o udělení plné moci pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě advokátem
:: Oznámení o udělení plné moci pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě daňovým poradcem
:: Oznámení o ukončení činnosti podléhající dani z příjmů
:: Oznámení o určení účelu platby daně
:: Oznámení o ustanovení zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého
:: Oznámení o ustanovení zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého a současně žádost o prodloužení lhůty
:: Oznámení o ustanovení zmocněnce pro podání daňového přiznání za zemřelého
:: Oznámení o vstupu společnosti do likvidace, ukončení činnosti
:: Oznámení o výši sražené daně - záznamní povinnost
:: Oznámení o zahájení činnosti podléhající dani
:: Oznámení o zajištění prodeje obchodního majetku plátce
:: Oznámení o změnách v registraci poplatníka
:: Oznámení o změně právní formy
:: Oznámení o zrušení stálé provozovny
:: Oznámení o zrušení stálé provozovny a současné oznámení zřízení provozovny nové
:: Oznámení o zřízení stálé provozovny
:: Oznámení obnovení živnosti - částečné
:: Oznámení obnovení živnosti - plné
:: Oznámení odepření výpovědi svědka z důvodu hrozby osobě blízké
:: Oznámení odepření výpovědi svědka z důvodu státního tajemství
:: Oznámení omluvy z jednání pro podání vysvětlení
:: Oznámení omluvy, která plyne z nedostavení se na jednání
:: Oznámení ukončení platnosti zmocnění zástupce pro doručování - při časově neomezeném mandátu
:: Oznámení úschovy daňových dokladů mimo tuzemsko
:: Oznámení zániku účasti ve společnosti
:: Oznámení zdaňování nájmu jinému plátci
:: Oznámení změny bankovního účtu
:: Oznámení změny zdaňovacího období u DPH
:: Oznámení zmocnění zástupce pro doručování - časově neomezeno
:: Oznámení zmocnění zástupce pro doručování - časový úsek
:: Oznámení zvláštního režimu
:: Plná moc k přebírání písemností - generální časově omezená
:: Plná moc k přebírání písemností - generální neomezená
:: Plná moc k zastupování placení daní
:: Plná moc pro jeden úkon
:: Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě advokátem
:: Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě daňovým poradcem
:: Plná moc univerzální
:: Potvrzení telegrafického podání
:: Reklamace postupu správce daně
:: Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod
:: Rozhodnutí o ustavení likvidační komise
:: Rozhodnutí o ustavení prověrkové komise
:: Sdělení důvodů o nemožnosti účasti na daňovém řízení
:: Sdělení k probíhající kontrole - předložení důkazů
:: Sdělení o nevzniklé daňové povinnosti
:: Sdělení o odvolání plné moci
:: Sdělení o prohlášení konkurzu
:: Sdělení o zastupování v daňovém řízení
:: Stížnost na plátce daně
:: Stížnost proti skutkům uvedeným v protokolu o ústním řízení
:: Stížnost proti výzvě správce k vydání věci
:: Uplatnění námitky k výkonu exekuce
:: Uplatnění nároků na náhradu hotových výdajů svědka
:: Upozornění na vady rozhodnutí
:: Urgence žádosti o souhlas s ukončením činnosti
:: Vzdání se odvolání k podanému daňovému přiznání
:: Vzdání se odvolání pro Finanční úřad
:: Zpětvzetí odvolání pro Finanční úřad
:: Zproštění mlčenlivosti pracovníka správce daně
:: Žádost daňového dlužníka o odložení výkonu rozhodnutí
:: Žádost daňového dlužníka o odložení výkonu rozhodnutí a platby ve splátkách
:: Žádost daňového subjektu na provedení opravy zřejmých omylů a nesprávností stanovené daňové povinnosti
:: Žádost o doplnění závěrečné zprávy daňové kontroly
:: Žádost o doručování na elektronickou adresu
:: Žádost o doslovný opis ze spisu / složky
:: Žádost o možnost nahlédnutí do složky
:: Žádost o možnost nahlédnutí do stanovení pomůcek
:: Žádost o náhradu ztráty po neplatném rozhodnutí při pozastavení činnosti
:: Žádost o náhradu ztráty po neplatném rozhodnutí při pozastavení činnosti 1
:: Žádost o navrácení prošlé lhůty v předešlý stav
:: Žádost o posečkání s uhrazením daně
:: Žádost o posečkání s uhrazením daně ve splátkách
:: Žádost o poskytnutí přiměřené zálohy hotových výdajů
:: Žádost o potvrzení o daňovém domicilu
:: Žádost o potvrzení skutečností vedených ve spise
:: Žádost o potvrzení souhlasu s ukončením činnosti
:: Žádost o potvrzení zálohy ve výši daně z pořízení dopravního prostředku
:: Žádost o použití přeplatku na zaplacení jiné daně
:: Žádost o použití přeplatku na zaplacení jiné daně a dále o jeho vrácení
:: Žádost o povolení k nakládání se zajištěným majetkem v době pozastavené činnosti
:: Žádost o povolení obnovy řízení - chyba kontroly
:: Žádost o povolení obnovy řízení - křivá výpověď svědka
:: Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení
:: Žádost o prodloužení lhůty pro doložení účetnictví
:: Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání z důvodu zdravotních potíží
:: Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání za zemřelého
:: Žádost o prodloužení posečkání s uhrazením daně
:: Žádost o prominutí daňového nedoplatku
:: Žádost o prominutí daňového nedoplatku z důvodu vyživovací neschopnosti
:: Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti zákona
:: Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti zákona (druhá po zamítnutí)
:: Žádost o prominutí správního poplatku
:: Žádost o přezkoumání daňového rozhodnutí
:: Žádost o připuštění tlumočníka k řízení u národnostní menšiny
:: Žádost o připuštění tlumočníka k řízení u zahraniční osoby
:: Žádost o sdělení důvodu ve výši rozdílů mezi daní vyměřenou a daní přiznanou
:: Žádost o sdělení pochybností správce daně
:: Žádost o sdělení pochybností ve vytýkacím řízení
:: Žádost o sdělení průtahů odvolání
:: Žádost o sdělení průtahů vytýkacího řízení
:: Žádost o sdělení výsledku vyměřovacího řízení
:: Žádost o souhlas s ukončením činnosti
:: Žádost o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku
:: Žádost o stanovení daně paušální částkou
:: Žádost o stanovení zálohy daně jinak
:: Žádost o úhradu nákladů na tlumočníka
:: Žádost o upuštění od úředního překladu listiny
:: Žádost o ustanovení zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého
:: Žádost o vrácení daně osobám se zdravotním postižením
:: Žádost o vrácení přeplatku na správním poplatku
:: Žádost o vrácení přeplatku na zálohách
:: Žádost o vrácení řidičského průkazu po skončení trestu
:: Žádost o vydání duplikátu osvědčení o registraci
:: Žádost o vydání opisu ze spisu
:: Žádost o vydání opisu ze spisu - daňové přiznání
:: Žádost o vydání potvrzení o skutečnosti vedené ve spisu
:: Žádost o zaslání přeplatku na jiný účet
:: Žádost o závazné posouzení skutečnosti
:: Žádost o změnu zdaňovacího období u fyzických osob
:: Žádost o změnu zdaňovacího období u právnických osob
:: Žádost o zrušení povinnosti platit zálohu na daň
:: Žaloba ke správnímu soudu ve věci neoprávněného doměření daně z příjmů

Dražební
:: Čestné prohlášení účastníka dražby
:: Dražební řád
:: Oznámení o dražbě
:: Smlouva o provedení dobrovolné dražby
:: Smlouva o provedení nedobrovolné dražby
:: Upozornění o zamýšleném výkonu zástavního práva dražbou

Exekuční
:: Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci
:: Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - nemovitost
:: Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na veškerý majetek
:: Exekuční příkaz - odebrání věci
:: Exekuční příkaz - postihem nemovitosti
:: Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
:: Námitka místní nepříslušnosti exekučního soudu
:: Námitka podjatosti soudního exekutora pověřeného provedením exekuce
:: Námitka proti exekučnímu příkazu daňového nedoplatku
:: Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce
:: Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce
:: Námitka věcné nepříslušnosti exekučního soudu
:: Nařízení exekuce na srážky ze mzdy
:: Nařízení exekuce na srážky ze závislé činnosti
:: Nařízení exekuce odebráním věci
:: Nařízení exekuce postižením jiných práv - obchodní podíl u společnosti
:: Nařízení exekuce postižením jiných práv - vydání předmětu úschovy
:: Nařízení exekuce prodejem movitých věcí
:: Nařízení exekuce prodejem nemovitosti
:: Nařízení exekuce prodejem podílu na nemovitosti
:: Nařízení exekuce prodejem podniku
:: Nařízení exekuce prodejem spoluvlastnického podílu na věcech movitých
:: Nařízení exekuce prodejem zástavy movité věci
:: Nařízení exekuce prodejem zástavy nemovitosti
:: Nařízení exekuce provedením prací a výkonu
:: Nařízení exekuce přikázáním jiné pohledávky
:: Nařízení exekuce přikázáním pohledávky z účtu
:: Nařízení exekuce rozdělením movité věci
:: Nařízení exekuce rozdělením nemovitosti
:: Nařízení exekuce srážkou jiných příjmů
:: Nařízení exekuce srážkou nemocenských dávek
:: Nařízení exekuce srážkou stipendia
:: Nařízení exekuce srážkou z důchodu
:: Nařízení exekuce vyklizením bytu bez náhrady
:: Návrh na nařízení exekuce podaný oprávněným
:: Návrh na pověření k provedení exekuce podaný exekutorem
:: Návrh na udělení pořádkové pokuty
:: Návrh na určení uspokojení oprávněných z pohledávky zaplacené dlužníkem povinného
:: Návrh na určení výše srážek ze mzdy povinného
:: Návrh na vydání prohlášení o majetku povinného
:: Návrh na vyloučení věcí z výkonu exekuce
:: Návrh na zastavení exekuce podaný exekutorem
:: Návrh na zastavení exekuce podaný povinným
:: Návrh oprávněného na zastavení exekuce
:: Návrh povinného na odklad exekuce
:: Oznámení o přerušení exekuce
:: Oznámení soudního exekutora o skutečnosti, pro kterou má být vyloučen z provedení exekuce
:: Poučení o možnosti vyjádřit se k osobě soudního exekutora
:: Prohlášení o majetku povinného
:: Prohlášení svědka exekutorského zápisu
:: Protokol o soupisu věcí povinného
:: Předvolání povinného k prohlášení o majetku k exekuci
:: Příkaz k úhradě nákladů exekuce
:: Přípravné úkony pro rozvrhové jednání
:: Smlouva o provedení exekuce
:: Smlouva o půjčce ve formě přímo vykonatelného exekutorského zápisu se sjednanou smluvní pokutou
:: Souhlas s nahlížením do písemností
:: Upuštění od provedení exekuce
:: Vyjádření oprávněného k odkladu exekuce
:: Vyrozumění o právní moci exekučního usnesení
:: Vyrozumění o právní moci exekučního usnesení 1
:: Vyrozumění ÚPV o nabyvateli práv z ochranné známky
:: Výzva k doplnění návrhu na exekuci
:: Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - banka
:: Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Finanční úřad
:: Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Okresní úřad
:: Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pojišťovna
:: Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - policie
:: Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pošta
:: Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - telekomunikace
:: Žádost o sepsání exekutorského zápisu o svolení k vykonatelnosti
:: Žádost o sepsání exekutorského zápisu ohledně osvědčení stavu věci
:: Žádost o vydání opisu písemnosti exekutora
:: Žádost o vydání opisu písemnosti z exekutorského archivu

Konkurzní
:: Návrh na povolení ochranné lhůty - konkurz
:: Návrh na prohlášení konkurzu - podaný dlužníkem
:: Návrh na prohlášení konkurzu - podaný věřitelem
:: Návrh na ukončení konkurzu nuceným vyrovnáním
:: Návrh na vyloučení pohledávek z konkurzní podstaty z důvodu nevymahatelnosti
:: Návrh na vyloučení věci ze soupisu majetku konkurzní podstaty
:: Oznámení o nezařazené pohledávce do soupisu věřitelů úpadce z důvodu opoždění jejího podání
:: Prohlášení úpadce o svém majetku
:: Přihláška pohledávky věřitele do konkurzu
:: Seznam majetku úpadce - navrhovatele
:: Výzva adresovaná úpadci k předložení seznamu majetku
:: Výzva k opravě přihlášky pohledávky adresovaná konkurznímu věřiteli
:: Zpětvzetí návrhu na prohlášení konkurzu podaném navrhovatelem úpadcem
:: Zpětvzetí návrhu na prohlášení konkurzu podaném věřitelem
:: Žaloba (incidenční) o určení existence pohledávky v konkurzu

Občanské
:: Čestné prohlášení o výlučném vlastnictví věci jednoho z manželů
:: Dohoda o budoucím zápočtu pohledávek
:: Dohoda o prodloužení splatnosti půjčky dle smlouvy o půjčce
:: Dohoda o prominutí a narovnání dluhu
:: Dohoda o převzetí části závazku
:: Dohoda o převzetí závazku
:: Dohoda o přistoupení k závazku - s dlužníkem
:: Dohoda o přistoupení k závazku - s věřitelem
:: Dohoda o skončení nájmu bytu
:: Dohoda o skončení nájmu bytu
:: Dohoda o úpravě užívání nemovitosti bezpodílovými spoluvlastníky
:: Dohoda o užívání osobního automobilu zaměstnancem
:: Dohoda o výměně bytů
:: Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví věci movité
:: Dohoda o vypořádání spoluvlastnictví nemovitosti
:: Dohoda o vzdání se předkupního práva k nemovitosti
:: Dohoda o započtení pohledávek při úpisu akcií
:: Dohoda o zvyšování nájemného jinak
:: Dohoda rozvedených manželů o dalším nájmu bytu
:: Dohoda změny obsahu závazku plynoucího ze smlouvy
:: Dohoda změny obsahu závazku plynoucího ze smlouvy v případě, že je závazek dodavatele zajištěn ručitelem
:: Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí nájemce bytu
:: Doložka o ochraně osobních údajů s vyslovením nesouhlasu s uchováním údajů při zaslání objednávky
:: Doložka o způsobech doručování písemností
:: Jednostranné zvýšení nájemného
:: Jednostranný zápočet pohledávek
:: Jednostranný zápočet pohledávek při skončení nájmu bytu proti složené kauci nájemného
:: Listina o vydědění z důvodu odsouzení potomka pro úmyslný trestný čin
:: Listina o vydědění z důvodu trvalého nezájmu dědice
:: Nabídka koupě spoluvlastnického podílu na nemovitostech
:: Námitka promlčení 1
:: Námitka proti platnosti listiny o vydědění
:: Námitka proti platnosti závěti
:: Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu
:: Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti
:: Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro obyčejnou pohledávku
:: Návrh na omezení právní způsobilosti manžela k právním úkonům
:: Návrh na popření pravosti pohledávky
:: Návrh na registraci sdružení
:: Návrh na vklad do katastru nemovitostí předkupního práva s věcnými účinky
:: Návrh na vklad nemovitosti do katastru
:: Návrh na vklad vlastnického práva do katastru dle směnné smlouvy
:: Návrh na vklad zástavního práva k nemovitosti do Katastru nemovitostí
:: Návrh na vydání předběžného opatření po zahájení řízení
:: Návrh na vydání předběžného opatření před zahájením řízení
:: Návrh na výmaz zástavního práva k nemovitosti
:: Návrh na zápis změn osobních údajů v Katastru nemovitostí
:: Návrh na zbavení způsobilosti k činění právních úkonů
:: Nesouhlas se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení
:: Notářská úschova peněz
:: Odmítnutí dědictví
:: Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranitelnou vadu
:: Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranitelnou vadu a uhrazení dalších nákladů spojených s reklamací
:: Odstoupení od kupní smlouvy pro opakovanou nebo neodstranitelnou vadu
:: Odstoupení od kupní smlouvy pro více vad najednou
:: Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu prodlení
:: Odstoupení od smlouvy kupní
:: Odvolání plné moci zmocněnci
:: Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů
:: Odvolání souhlasu se zasíláním informací elektronickou poštou e-mailem a zákaz zpracovávat osobní údaje
:: Odvolání závěti vlastnoručně napsané pořizovatelem
:: Oznámení nájemci o čerpání nedoplatku z kauce nájemného
:: Oznámení nájemci o vyúčtování nedoplatku na placených zálohách
:: Oznámení nájemci o vyúčtování přeplatku na placených zálohách
:: Oznámení o hrubém porušení povinností nájemce nenahlášením osob spolubydlících
:: Oznámení o nepřijetí reklamace
:: Oznámení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
:: Oznámení o postoupení pohledávky dlužníkovi
:: Oznámení o přechodu nájmu bytu ze zákona
:: Oznámení o změnách v počtu osob v pronajatém bytě nájemcem
:: Oznámení pronajímateli o pochybnostech určení zvýšení jednostranně zvýšeného nájemného
:: Oznámení shromáždění, průvodu, demonstrace nebo manifestace
:: Petice
:: Petice - Podpisový petiční arch bez textu petice
:: Petice - Podpisový petiční arch s petičním textem
:: Písemné potvrzení o uzavření smlouvy obstaravatelem
:: Plná moc - univerzální
:: Plná moc k předávání dat zdravotní pojišťovně v zastoupení
:: Plná moc k zastupování pro získání matričního dokladu
:: Plná moc k zastupování při nájmu nemovitosti
:: Plná moc k zastupování při nákupu nemovitosti
:: Plná moc k zastupování při prodeji nemovitosti
:: Potvrzení o převzetí daru
:: Poukázka
:: Požární a poplachové směrnice
:: Prohlášení nájemce o ukončení nájmu
:: Prohlášení o přijetí dědictví
:: Prohlášení ručitele k plnění závazku
:: Protokol o fyzickém předání nemovitosti
:: Protokol o osobním doručení písemnosti nájemci
:: Předání kontaktu ke smlouvě o zprostředkování prodeje pohledávky
:: Předmanželská smlouva
:: Připojení se k trestnímu řízení o škodě a jejímu vyčíslení
:: Příslib bytového družstva k budoucímu převodu členských práv a povinností
:: Reklamace se žádostí o opravu, výměnu výrobku nebo vrácení peněz pro neshodu s kupní smlouvou
:: Reklamační protokol
:: Reklamační řád
:: Smlouva darovací o darování cenných papíru
:: Smlouva darovací o darování movité věci
:: Smlouva darovací o darování nemovité věci
:: Smlouva darovací o darování smlouvy ze stavebního spoření
:: Smlouva kupní - všeobecná, s dohodou o předkupním právu na prodávanou věc
:: Smlouva kupní o koupi automobilu
:: Smlouva kupní o koupi zvířete
:: Smlouva kupní o prodeji štěněte psa
:: Smlouva kupní o převodu cenných papírů
:: Smlouva kupní pro prodej nábytku
:: Smlouva o darování finančního daru pro využití humanitárního nebo sociálního charakteru
:: Smlouva o dílo - všeobecná Občanský zákoník
:: Smlouva o důchodu
:: Smlouva o krátkodobém nájmu - pronájem salonku
:: Smlouva o nájmu bytu, nájemní smlouva
:: Smlouva o nájmu pozemku, nájemní smlouvy
:: Smlouva o nájmu reklamní plochy na nemovitosti pro účely umístění reklamní tabule
:: Smlouva o nájmu služebního bytu zaměstnanci
:: Smlouva o nájmu věci movité
:: Smlouva o nájmu výpočetní techniky
:: Smlouva o nájmu výstavního stánku
:: Smlouva o obstarání prodeje věci - doba prodeje dle zákona a prodlouženou lhůtou pro obstarání
:: Smlouva o obstarání prodeje věci bez uvedení doby
:: Smlouva o obstarání prodeje věci na dobu určitou
:: Smlouva o obstarání věci
:: Smlouva o opravě a úpravě věci
:: Smlouva o opravě věci
:: Smlouva o podnájmu bytu
:: Smlouva o podnájmu nebytového prostoru
:: Smlouva o podnájmu věci movité
:: Smlouva o podnikatelském nájmu věcí movitých
:: Smlouva o postoupení pohledávky
:: Smlouva o postoupení pohledávky s odloženou platbou
:: Smlouva o postoupení pohledávky s platbou v hotovosti
:: Smlouva o prodeji bytu - převodu vlastnictví bytu
:: Smlouva o prodeji nemovitosti
:: Smlouva o pronájmu internetové domény na dobu neurčitou
:: Smlouva o pronájmu internetové domény na dobu určitou
:: Smlouva o půjčce movité věci bez úroků
:: Smlouva o půjčce movité věci s naturálními úroky
:: Smlouva o půjčce peněz bez sjednaného úroku
:: Smlouva o půjčce peněz se sjednaným úrokem
:: Smlouva o půjčce se zástavou na věc movitou
:: Smlouva o půjčce za účelem společného bydlení s využitím úvěrového financování
:: Smlouva o půjčce zaměstnanci
:: Smlouva o sdružení fyzických osob podnikatelů
:: Smlouva o sdružení fyzických osob podnikatelů 1
:: Smlouva o sdružení právnických osob
:: Smlouva o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti
:: Smlouva o smlouvě budoucí k převodu členských práv a povinností
:: Smlouva o ubytování
:: Smlouva o úpravě věci
:: Smlouva o úschově peněz - bezúplatné
:: Smlouva o úschově věci - úplatné
:: Smlouva o úschově věcí postižených exekucí
:: Smlouva o ustájení koně
:: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo dle Občanského zákoníku
:: Smlouva o výpůjčce
:: Smlouva o zániku věcného břemene
:: Smlouva o zřízení předkupního práva k nemovitosti s věcnými účinky
:: Smlouva o zřízení věcného břemene chůze a průjezdu na soukromém pozemku
:: Smlouva o zřízení věcného břemene pro vstup na soukromý pozemek a umístění stavby
:: Smlouva příkazní pro advokáta s hodinovým tarifem
:: Smlouva příkazní pro advokáta s paušálem
:: Smlouva příkazní pro výkon správy nemovitostí
:: Smlouva příkazní pro výkon správy nemovitostí - pro SBD
:: Smlouva směnná (movitá věc)
:: Smlouva směnná s doplatkem cenového rozdílu - nemovitost
:: Smlouva sponzorská - Referenční děkovný dopis za poskytnutí sponzorského daru
:: Smlouva sponzorská - sponzorský dar poskytnutý obci
:: Smlouva sponzorská s lékařem - darování přístroje
:: Smlouva sponzorská s lékařem - finanční dar
:: Smlouva sponzorská se sportovním oddílem
:: Smlouva zástavní k profinancování díla
:: Smlouva zástavní na nemovitost se zřízením věcného břemene
:: Souhlas manžela k použití prostředků ze SJM k podnikání
:: Souhlas s převzetím dluhu
:: Souhlas vlastníka nemovitosti s podnájmem
:: Stanovy sdružení
:: Stanovy zájmového sdružení právnických osob
:: Trestní oznámení
:: Ukončení odběru elektrické energie
:: Ukončení odběru vody
:: Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady díla
:: Uplatnění práva na náhradu škody při odcizení odložené věci
:: Uplatnění práva na náhradu škody při poškození odložené věci
:: Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného bytu z důvodu neodstraněné překážky
:: Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného bytu z důvodu omezení stavebními úpravami
:: Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného bytu z důvodu zhoršených podmínek bydlení
:: Uplatnění práva plnění části solidárního dluhu spoludlužníkem
:: Urgentní žádost o výmaz zástavního práva z Katastru nemovitostí
:: Ústavní stížnost proti průtahům v jednání
:: Uznání závazku - uznání dluhu
:: Uznání závazku a splátkový kalendář vyplývající z leasingové smlouvy
:: Výpověď nájemní smlouvy a ukončení nájmu nebytového prostoru
:: Výpověď plné moci zmocněncem
:: Výpověď pojišťovací smlouvy
:: Výpověď z nájmu bytu podávaná nájemcem
:: Výpověď z nájmu bytu podávaná pronajímatelem pro nedoplnění prostředků na účet kauce
:: Výpověď z nájmu bytu podávaná pronajímatelem pro nenahlášení osob spolubydlících
:: Výpověď z nájmu bytu podávaná pronajímatelem pro neuhrazení kauce
:: Výzva k námitkám o vyrovnání při plnění části solidárního dluhu spoludlužníkem
:: Výzva k úhradě dluhu ke smlouvě o půjčce
:: Výzva k úhradě dluhu zaslaná společností přebírající závazky
:: Výzva k vyklizení bytu pro zánik práva nájmu uplynutím doby
:: Výzva nájemci, aby provedl drobné opravy v bytě
:: Výzva nájemci, aby vypořádal účty za drobné opravy v pronajatém bytě
:: Výzva pronajímateli, aby odstranit překážky nezpůsobilého bytu k užívání
:: Výzva pronajímateli, aby odstranit překážky řádného užívání bytu
:: Výzva, aby nájemce doplnil účet kauce nájemného
:: Zánik a výmaz zástavního práva ze splacené pohledávky - kvitance
:: Zápis o předání a převzetí nemovitosti
:: Zápis z jednání o zhodnocení dluhů z nájmu věci movité
:: Záruční list
:: Záruční podmínky
:: Závěť nenapsaná vlastní rukou pro jednoho dědice
:: Závěť nenapsaná vlastní rukou pro jednoho dědice zůstavitelem, který nemůže číst ani psát
:: Závěť vlastnoručně napsaná pro jednoho dědice
:: Závěť vlastnoručně napsaná pro jednoho dědice k části majetku
:: Závěť vlastnoručně napsaná pro více dědiců
:: Závěť vlastnoručně napsaná pro více dědiců k částem majetku
:: Závěť vlastnoručně napsaná se stanovením náhradního dědice
:: Zvláštní plná moc - Plná moc k zastupování obecnému zmocněnci
:: Žádost nájemce, aby pronajímatel prodloužil nájem bytu na dobu určitou
:: Žádost o jednorázové umoření úvěru ze stavebního spoření
:: Žádost o prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o převodu bytu do osobního vlastnictví - pro SBD
:: Žádost o sepsání a uzavření smlouvy o převodu bytu do osobního vlastnictví - pro SBD
:: Žádost o uhrazení nutných nákladů vynaložených na reklamaci výrobku
:: Žádost o výměnu vadné věci s neodstranitelnou vadou za věc bez vady
:: Žádost o výměnu věci, která má více vad najednou
:: Žádost o vyznačení právní moci
:: Žádost ručitele o sdělení výše závazku věřitelem
:: Žaloba na úhradu škody vzniklé vstupem na sousední pozemek
:: Žaloba na určení neplatnosti úkonu jednostranně zvýšeného nájemného
:: Žaloba na určení povinnosti umožnit vstup na sousední pozemek
:: Žaloba na určení povinnosti uzavřít kupní smlouvu
:: Žaloba na určení vlastnictví věci movité a jejího vydání
:: Žaloba na určení vlastnictví věci nemovité
:: Žaloba na vyklizení bytu, jehož nájem skončil uplynutím doby
:: Žaloba na vyklizení objektu bydlení
:: Žaloba o zaplacení smluvní pokuty

Obchodní
:: Čestné prohlášení fyzické osoby za odpovědnost při vedení účetnictví
:: Čestné prohlášení jednatele společnosti
:: Dodatek k obchodním smlouvám o odstupném
:: Dohoda o pozastavení platnosti smlouvy o obchodním zastoupení
:: Dohoda o ukončení trvání platnosti smlouvy
:: Dohoda o ukončení trvání platnosti smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí
:: Dohoda o uložení spisového materiálu do archivu soukromé spisovny
:: Dohoda o uznání závazku a splátkový kalendář
:: Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků
:: Doložka do smluv o nepostupování a nezapočítávání závazků či pohledávek
:: Domovní řád
:: Dotazník o společnosti při prodeji podniku
:: Jednací a hlasovací řád shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek
:: Jednorázové povolení vjezdu vozidla do objektu firmy
:: Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví
:: Návrh na jmenování znalců pro úpis základního kapitálu movitými věcmi
:: Návrh na jmenování znalců pro úpis základního kapitálu nemovitostí
:: Návrh na složení orgánů shromáždění "Společenství vlastníků" bytových jednotek
:: Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií
:: Návrh Valné hromadě o přechodu akcií společnosti minoritních akcionářů na hlavního akcionáře
:: Objednávka služeb
:: Objednávka zboží
:: Organizační schéma obchodní společnosti
:: Oznámení - Pozvánka na valnou hromadu
:: Oznámení o konání valné hromady - mimořádné
:: Oznámení o konání valné hromady - řádné
:: Oznámení o nastalé změně sídla společnosti
:: Oznámení o plánované výměně ventilů topení a montáži měřičů tepla
:: Oznámení o platnosti právních předpisů v SBD nájemníkům
:: Oznámení o vstupu podniku do likvidace
:: Oznámení představenstva valné hromady o přechodu akcií malých akcionářů na hlavního akcionáře společnosti
:: Oznámení stavu vyřizované pozáruční opravy (4 varianty)
:: Plná moc k zastupování na jednáních SBD
:: Plná moc pro hlasování na Valné hromadě
:: Plná moc pro vymáhání pohledávek
:: Plná moc pro vyzvednutí listinných akcií na majitele
:: Podpisový vzor jednatele společnosti
:: Prezenční listina ustavující schůze "Společenství vlastníků" bytových jednotek
:: Prezenční listina valné hromady
:: Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy a návrh navrácení původního stavu
:: Prohlášení správce vkladu o splacení vkladu základního kapitálu
:: Projekt přeměny společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost
:: Projekt rozdělení společnosti s ručením omezeným na dvě nové nástupnické s.r.o.
:: Projekt sloučení společnosti s ručením omezeným s jinou s.r.o.
:: Projekt splynutí dvou společností s ručením omezeným v jednu s.r.o.
:: Protokol likvidovaného majetku z účetnictví
:: Protokol o předání podniku likvidátorovi
:: Provozní řád počítačové učebny
:: Přihláška ke školení, kurzu nebo studiu s obchodními podmínkami
:: Přihláška za člena sdružení
:: Rozhodnutí o schválení účetní závěrky po provedení likvidace
:: Rozhodnutí valné hromady o ukončení činnosti společnosti likvidaci likvidací po uplynutí doby
:: Slib odškodnění
:: Směnečné ujednání
:: Směnečné ujednání s rozhodčí doložkou
:: Směnka cizí dato
:: Směnka cizí fixní
:: Směnka cizí lhůtní vista
:: Směnka cizí vista
:: Směnka vlastní dato
:: Směnka vlastní fixní
:: Směnka vlastní lhůtní vista
:: Směnka vlastní vista
:: Smlouva franchisingová
:: Smlouva komisionářská
:: Smlouva komisionářská se směnečným závazkem komitenta
:: Smlouva kupní - všeobecná
:: Smlouva kupní o prodeji počítačů a počítačových programů
:: Smlouva kupní o prodeji technologického celku
:: Smlouva kupní o prodeji zboží na zkoušku
:: Smlouva leasingová
:: Smlouva mandátní
:: Smlouva o dílo - počítačové školení
:: Smlouva o dílo - všeobecná Obchodní zákoník
:: Smlouva o dílo a o pronájmu reklamních ploch na Internetu
:: Smlouva o dílo na provedení auditu
:: Smlouva o dílo na vytvoření grafického díla s převodem autorských práv
:: Smlouva o dílo pro poskytnutí cateringových služeb
:: Smlouva o dílo pro poskytování služeb webhostingu
:: Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby
:: Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby 1
:: Smlouva o dílo pro provedení projektových prací
:: Smlouva o dílo pro provedení úklidových služeb
:: Smlouva o dílo pro tvorbu Internetové aplikace
:: Smlouva o dílo pro tvorbu WWW prezentace a jejího servisu
:: Smlouva o dílo pro vedení účetní agendy
:: Smlouva o dílo pro vytvoření reklamy
:: Smlouva o dohledu nad vedením účetnictví klienta
:: Smlouva o kontrolní činnosti
:: Smlouva o nájmu dopravního prostředku
:: Smlouva o nájmu nebytového prostoru
:: Smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení
:: Smlouva o opravě vedeného účetnictví klienta
:: Smlouva o poskytnutí detektivních služeb
:: Smlouva o poskytnutí hlídacích a zabezpečovacích služeb
:: Smlouva o poskytnutí účelového úvěru
:: Smlouva o poskytování konzultací
:: Smlouva o provedení auditu
:: Smlouva o průběžném vedení jednoduchého účetnictví
:: Smlouva o přenechání obchodního tajemství k užívání
:: Smlouva o přepravě věci
:: Smlouva o převodu členských práv a povinností v SBD
:: Smlouva o převodu internetového jména - prodej domény
:: Smlouva o převodu obchodního podílu společnosti s ručením omezeným
:: Smlouva o rámcové kontrole podvojného podvojného účetnictví + přiznání k DPPO
:: Smlouva o tichém společenství
:: Smlouva o uložení spisového materiálu do archivu soukromé spisovny
:: Smlouva o úpisu akcií
:: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo dle Obchodního zákoníku
:: Smlouva o vedení jednoduchého účetnictví + DPH + mzdy
:: Smlouva o vedení jednoduchého účetnictví + přiznání DPFO
:: Smlouva o vedení mzdové agendy
:: Smlouva o vyhledání zaměstnance
:: Smlouva o výhradním obchodním zastoupení
:: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
:: Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti
:: Smlouva o výkonu funkce likvidátora
:: Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
:: Smlouva o zpracování podvojného účetnictví a daňového přiznání PO
:: Smlouva o zprostředkování
:: Smlouva o zprostředkování nájmu nemovitosti
:: Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti
:: Smlouva o zprostředkování prodeje podniku
:: Smlouva o zprostředkování prodeje pohledávky
:: Smlouva o zřízení konsignačního skladu
:: Smlouva zasílatelská
:: Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným
:: Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným (2)
:: Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti
:: Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti (2)
:: Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti pro řešení likvidací (3)
:: Stanovy "Společenství vlastníků" bytových jednotek
:: Stanovy akciové společnosti jednočlenné
:: Stanovy akciové společnosti vícečlenné
:: Stanovy stavebního bytového družstva
:: Svolání ustavující schůze "Společenství vlastníků" bytových jednotek
:: Ujednání o smluvní pokutě ve smlouvě o dílo
:: Ujištění dodavatele o prohlášení o shodě
:: Vyhláška bytového družstva k úklidu společných prostor
:: Vyjádření SBD - nesouhlas s plánovanými úpravami bytové jednotky pro nedostatečné doložení dokumentace
:: Vyjádření SBD - nesouhlas s plánovanými úpravami bytové jednotky pro neplacení nájemného
:: Vyjádření SBD - souhlas s plánovanými drobnými úpravami bytové jednotky
:: Výpověď společníka z obchodní společnosti
:: Výzva k úhradě dluhu z neplnění leasingu
:: Zápis o konání řádné valné hromady
:: Zápis o převzetí odběrního místa plynu
:: Zápis o převzetí pohledávky do správy k mandátní smlouvě
:: Zpráva o průběhu likvidace
:: Žádost likvidátora o uveřejnění výzvy věřitelům o vstupu společnosti do likvidace
:: Žádost o provedení převodu domény na nový subjekt
:: Žádost o sepsání slibu odškodnění
:: Žádost o sepsání smlouvy o termínu pro uzavření smlouvy o převodu bytu do osobního vlastnictví s odloženou lhůtou - pro
:: Žádost o uzavření nájemní smlouvy k nemovitosti
:: Žádost o výpis z Obchodního rejstříku
:: Žaloba na zrušení účasti společníka s.r.o.
:: Žaloba o náhradu škody
:: Žaloba o náhradu škody z titulu vadného plnění dodavatelem
:: Žaloba o zaplacení kupní ceny
:: Žaloba o zaplacení směnečné pohledávky
:: Žaloba o zaplacení úroků z prodlení
:: Žaloba o zvýšení ceny o dílo


Ostatní
:: Náložný list k zasílatelské smlouvě
:: Reklamace klasifikace na školním vysvědčení
:: Souhlas se zasíláním informací elektronickou poštou e-mailem
:: Žádost o opis z Rejstříku zástav vlastníkem zástavy
:: Žádost o udělení milosti
:: Žádost o výmaz záznamu z Rejstříku zástav navrhovaný jinou osobou
:: Žádost o výmaz záznamu z Rejstříku zástav navrhovaný zástavním dlužníkem
:: Žádost o výmaz záznamu z Rejstříku zástav navrhovaný zástavním věřitelem
:: Žádost o výpis z Rejstříku zástav bez souhlasu vlastníka
:: Žádost o výpis z Rejstříku zástav se souhlasem vlastníka
:: Žádost o výpis z Rejstříku zástav vlastníkem zástavy
:: Žádost o zápis záznamu do Rejstříku zástav
:: Žádost o zápis změny záznamu z Rejstříku zástav


Pracovní - Nový zákoník práce 2007 !!!
:: Bezpečnost práce na montážní jámě
:: Bezpečnost práce na stojanové brusce
:: Bezpečnost práce při práci se skartátory
:: Bezpečnost práce při práci se soustružnickými stroji
:: Bezpečnost práce při svařování elektrickým obloukem
:: Bezpečnost práce při vrtání na stojanové vrtačce
:: Bezpečnost práce při zdvihání břemen
:: Dodatek k pracovní smlouvě
:: Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu
:: Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu těhotné ženy nebo ženy pečující o dítě
:: Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce
:: Dohoda o koordinaci bezpečnosti práce více zaměstnavatelů
:: Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance
:: Dohoda o náhradě škody způsobené zaměstnancem
:: Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)
:: Dohoda o plné moci při zastupování zaměstnance zaměstnavatelem
:: Dohoda o plné moci při zastupování zaměstnavatele zaměstnancem
:: Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu
:: Dohoda o pracovní činnosti
:: Dohoda o pracovní pohotovosti
:: Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou
:: Dohoda o provedení práce
:: Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa
:: Dohoda o převedení části řádné dovolené
:: Dohoda o převzetí svěřených předmětů
:: Dohoda o rozvázání pracovního poměru
:: Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona
:: Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy
:: Dohoda o společné odpovědnosti (společná hmotná odpovědnost)
:: Dohoda o srážkách ze mzdy
:: Dohoda o termínu výplaty odstupného
:: Dohoda o vymezení vážných provozních důvodů zaměstnavatele
:: Dohoda o vyplacení mzdy, jejíž splatnost připadne na den dovolené
:: Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu
:: Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru, uzavřená po uplynutí zkušební doby
:: Dohoda o zaplacení mzdy naturálním plněním
:: Dohoda o změně obsahu pracovního poměru
:: Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti
:: Dohoda o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak
:: Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
:: Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zaměstnancem bývalému z
:: Dohoda více Odborových organizací o společném postupu při uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jednoho zaměstnavatele
:: Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou
:: Dotazník pro přijímaného zaměstnance
:: Evidence list srážek ze mzdy zaměstnance
:: Evidence mladistvých v pracovním poměru
:: Evidenční list vydávání stravenek zaměstnancům
:: Hodnocení uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení
:: Hromadná výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
:: Hromadné propouštění
:: Hromadné propouštění - informace pro Odbory
:: Hromadné propouštění, písemná zpráva zaměstnavatele úřadu práce
:: Informace o obsahu pracovního poměru
:: Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti
:: Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnancem
:: Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem
:: Jmenování do funkce
:: Kolektivní smlouva na dobu neurčitou
:: Kolektivní smlouva pro rok 2007
:: Konkurenční doložka
:: Konkurenční doložka, klausule pracovních smluv
:: Konto pracovní doby
:: Manažerská smlouva
:: Manažerská smlouva spojená s dohodou o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru
:: Mzdový výměr
:: Námitka nepříslušnosti ustanovení v pracovním řádu
:: Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgánu pro neakceptování nesouhlasu
:: Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgánu pro nepožádání o souhlas
:: Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgánu pro prošlou lhůtu souhlasu
:: Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru je neoprávněné pro dodržení lhůty
:: Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru je neoprávněné pro zpoždění
:: Nařízení práce přesčas
:: Nařízení práce ve dnech pracovního klidu
:: Nařízení zaměstnanci k absolvování školení u jiné firmy
:: Návrh člena Odborové organizace ke zvýšení příplatku za noční práci
:: Návrh na vypořádání inventarizačního schodku hmotně odpovědnému zaměstnanci
:: Návrh Odborové organizace k uzavření kolektivní smlouvy
:: Návrh více Odborových organizací k uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jednoho zaměstnavatele
:: Neplatnost mzdového výměru
:: Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
:: Neplatnost právního úkonu zaměstnavatele
:: Neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem
:: Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby zaměstnanců
:: Nesouhlas se zrušením pracovního poměru se členem orgánu Odborové organizace
:: Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem
:: Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem
:: Odmítnutí zaplacení odstupného
:: Odpor proti peněžnímu postihu zaměstnavatele
:: Odpověď uchazeče o zaměstnání na inzerát
:: Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při neodstranění závad pracovních podmínek
:: Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při převedení na jinou práci
:: Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem
:: Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
:: Odvolání předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností
:: Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení
:: Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu těhotnou ženou
:: Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu ženou pečující o dítě ve věku do 15ti let
:: Odvolání výpovědi zaměstnancem
:: Odvolání výpovědi zaměstnavatelem
:: Odvolání z funkce
:: Ochrana utajovaných skutečností ve společnosti
:: Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti
:: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy
:: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu změněného zdravotního stavu
:: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení kázně
:: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu spáchání trestného činu zaměstnancem
:: Organizační schéma obchodní společnosti, vnitřní organizační řád
:: Oznámení o částečné neplatnosti kolektivní smlouvy
:: Oznámení o krádeži osobních věcí
:: Oznámení o nápravě diskriminačního chování zaměstnavatele
:: Oznámení o škodě na odložených věcech zaměstnance
:: Oznámení o vyhovění žádosti o přeložení
:: Oznámení o výši náhrady mzdy za dovolenou
:: Oznámení o zamítnutí žádosti o přeložení
:: Oznámení o zastavení úlev zaměstnanci při studiu
:: Oznámení Odborové organizaci vznik nových pracovních poměrů
:: Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat
:: Oznámení zaměstnance zaměstnavateli o špatných podmínkách práce
:: Oznámení zaměstnanci, že zaměstnavatel trvá na setrvání zaměstnance v konané práci
:: Oznámení zaměstnavatele o přesunutí termínu osobního pohovoru
:: Oznámení zaměstnavateli o překážce bránící v nástupu do práce
:: Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnáván
:: Oznámení závad na pracovišti
:: Oznámení, o nesvéprávnosti uchazeče o zaměstnání
:: Oznámení, že kolektivní smlouvu zaměstnavatel uzavře jen s jednou Odborovou organizací
:: Oznámení, že škoda způsobená zaměstnavatelem bude plněna jen částečně
:: Oznámení, že uchazeč o práci nesmí být zaměstnán
:: Oznámení, že za volno poskytnuté ke zkoušce nenáleží zaměstnanci mzda
:: Písemné potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnavatelem
:: Písemné přijetí návrhu pracovní smlouvy zaměstnacem
:: Plná moc pro přebírání písemností za zaměstnance
:: Poděkování za schůzku firmě uchazečem
:: Poděkování zaměstnavateli za poskytnutou odměnu
:: Podnět k prošetření zaměstnávání mladistvých
:: Podnět zaměstnance k vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy
:: Podpisový regulativ
:: Podpisový vzor zaměstnance
:: Potvrzení o poskytnutí odborné praxe absolventa
:: Potvrzení o zaměstnání
:: Potvrzení termínu účasti na schůzce za účelem osobního pohovoru uchazečem
:: Pověření zaměstnance
:: Požadavek zaměstnavatele konat práci přesčas nad rámec zákona
:: Pracovní posudek
:: Pracovní řád
:: Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou
:: Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
:: Pracovní smlouva na dobu určitou
:: Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací
:: Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou
:: Program Odborové organizace
:: Prohlášení uchazeče o zaměstnání, ochrana osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém řízení
:: Protokol o předání mobilního telefonu zaměstnanci do užívání
:: Protokol o převzetí automobilu zaměstnancem
:: Protokol o seznámení zaměstnanců s kolektivní smlouvou
:: Protokol o zaškolení zaměstnance bez kvalifikace
:: Přerušení mateřské dovolené
:: Převedení zaměstnance na jinou práci po dobu výpovědní doby
:: Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
:: Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu změny zdravotního stavu
:: Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu ztráty kvalifikačních předpokladů
:: Převedení zaměstnance zpět na původní práci
:: Přihláška člena do Odborové organizace
:: Přijmutí nabídky zaměstnání uchazečem
:: Příloha k zápisu o provedené inventarizaci hmotně odpovědného zaměstnance s čestným prohlášením
:: Připomínky k návrhu smlouvy o práci mimo pracovní poměr
:: Příslib zaměstnání
:: Rada zaměstnanců
:: Rozhodnutí o provozním řádu budov
:: Sdělení o krácení dovolené zaměstnanci
:: Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
:: Sdělení o poskytnutí odměny při dovršení 50 let věku
:: Sdělení o poskytnutí odměny za pomoc likvidace důsledků mimořádné události
:: Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
:: Sdělení o zastavení měsíčního důchodů
:: Sdělení o zbytečné nákladnosti vybraného školení
:: Sdělení úřadu práce o rozvázání pracovního poměru se zdravotně postiženým zaměstnancem
:: Sdělení, že náhrada mzdy za přesčas zaměstnanci nepřísluší
:: Sdělení, že právo zaměstnance na náhradu škody odložené věci zaniklo
:: Sdělení, že údaje v osobním dotazníku nesouvisejí s uzavřením pracovní smlouvy
:: Sdělení, že zaměstnanci za stejnou práci nenáleží stejná mzda
:: Sdělení, že ženě nenáleží mateřská dovolená z důvodu zanedbání péče
:: Seznámení zaměstnance s kontrolou používání internetu
:: Skončení pracovního poměru s cizincem bez prodlouženého povolení k pobytu
:: Skončení pracovního poměru s cizincem pro uplynutí doby pracovního povolení
:: Skončení pracovního poměru s vyhoštěným cizincem
:: Směrnice pro používání internetového připojení u zaměstnavatele
:: Směrnice prodeje stravenek
:: Smlouva o budoucím uzavření pracovní smlouvy
:: Smlouva o sjednání zkušební doby
:: Smlouva o vyhledání zaměstnance
:: Souhlas s odvoláním výpovědi zaměstnance
:: Souhlas se zrušením pracovního poměru se členem orgánu Odborové organizace
:: Souhlas zaměstnance k poskytnutí osobních údajů při kontrole odborovou organizací
:: Souhlas zaměstnance s čerpáním zbylé části dovolené do konce dalšího roku
:: Souhlas zaměstnance s doručování písemností elektronicky
:: Souhlas zaměstnance s výplatou části mzdy v cizí měně
:: Souhlas zaměstnance s výplatou mzdy v cizí měně
:: Souhlas zaměstnavatele s doručování písemností elektronicky
:: Souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností zaměstnance
:: Stanovy Odborové organizace
:: Stávkový výbor Odborové organizace
:: Stížnost na diskriminaci zaměstnance ve výběrovém řízení
:: Stížnost na nedovolenou kontrolu listovních zásilek adresovaných zaměstnanci
:: Stížnost na nedůstojné zacházení při prohlídce osobních věcí
:: Stížnost na zaměstnavatele porušující informační povinnosti
:: Účet konta pracovní doby
:: Ukončení přeložení zaměstnance
:: Upozornění na ukončení prací a skončení pracovního poměru na dobu určitou
:: Určení čerpání náhradního volna na jiný den
:: Určení práva zaměstnancem
:: Uznání závazku zaměstnancem k náhradě schodku
:: Uznání závazku zaměstnancem k náhradě škody
:: Volební řád Odborové organizace
:: Vyhlášení termínu pro předložení zúčtovatelné neschopenky
:: Výpověď kolektivní smlouvy
:: Výpověď konkurenční doložky zaměstnancem
:: Výpověď z pracovního poměru pro dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilosti
:: Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky
:: Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností
:: Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
:: Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem
:: Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
:: Výpověď z pracovního poměru, zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz
:: Výstupní lístek zaměstnance
:: Vysvětlení zaměstnavatele, že zaměstnance nediskriminuje
:: Vysvětlení, že nedošlo o diskriminační chování ve výběrovém řízení
:: Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky
:: Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování bezpečnostních předpisů
:: Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování pokynů nadřízeného
:: Výtka zaměstnanci pro opakované včasné neplnění pracovních úkolů
:: Výtka zaměstnanci pro ztrátu pracovního výkonu
:: Výtka, upozornění na možnost uplatnění výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností
:: Vyúčtování manažerské roční odměny
:: Vyúčtování tuzemské služební cesty
:: Vyúčtování zahraniční služební cesty
:: Výzva budoucímu zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
:: Výzva k náhradě nákladů z nesplněné kvalifikační dohody
:: Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance
:: Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance nově přeloženého na pracoviště s hmotnou odpovědností
:: Výzva k náhradě škody za ztrátu svěřených předmětů
:: Výzva k náhradě škody zaměstnancem, jež neupozornil na hrozící nebezpečí
:: Výzva k nápravě nerovných pracovních podmínek zaměstnanců
:: Výzva k nápravě šikany ze strany nadřízeného
:: Výzva k odškodnění pozůstalých zaměstnance
:: Výzva k okamžitému vyčerpání dodatkové dovolené
:: Výzva k vysvětlení při diskriminaci národnosti ve výběrovém řízení
:: Výzva k vysvětlení při diskriminaci pohlaví ve výběrovém řízení
:: Výzva k vysvětlení při diskriminaci věku ve výběrovém řízení
:: Výzva k zajištění prostředků první pomoci
:: Výzva ke sjednání nápravy nežádoucího sexuálního chování spoluzaměstnance na pracovišti
:: Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně druhu práce
:: Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně pracovního zařazení
:: Výzva mladistvému k absolvování pravidelné lékařské prohlídky
:: Výzva uchazeči k dostavení se na schůzku k přijímacímu řízení
:: Výzva zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
:: Výzva zaměstnavateli k odstranění rizik přenášených na zaměstnance ze závislé činnosti
:: Výzva zaměstnavateli poškozeného zaměstnance k účasti na objasnění příčin pracovního úrazu
:: Vzdání se pracovního místa
:: Vznik pracovního poměru písemným návrhem pracovní smlouvy
:: Zabezpečení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
:: Zaměstnanecké poučení a závazek zaměstnance nepodnikat
:: Zamítnutí napadení neplatnosti právního úkonu zaměstnavatelem
:: Zápis o pracovním úrazu
:: Záznam o kontrole práce neschopného zaměstnance
:: Zmocnění k přijmutí mzdy jinou osobou
:: Zproštění se odpovědnosti zaměstnancem za ztrátu svěřených předmětů
:: Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele při způsobení škody
:: Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době
:: Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době
:: Žádost k vrácení celého odstupného
:: Žádost k vrácení části odstupného
:: Žádost o doplacení minimální mzdy
:: Žádost o doplacení mzdy
:: Žádost o doplacení průměrného výdělku při převedení na jinou práci
:: Žádost o nahlédnutí do dokladů určujících paušální cestovní náhrady
:: Žádost o nahlédnutí do účtu pracovní doby
:: Žádost o náhradu nákladů zaměstnance při odvolání dovolené zaměstnavatelem
:: Žádost o náhradu škody na odložené věci
:: Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při mimopracovního úrazu
:: Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při pracovního úrazu
:: Žádost o okamžité vrácení nedovoleně provedené srážky ze mzdy
:: Žádost o pořízení stejnopisu účtu pracovní doby
:: Žádost o pořízení výpisu účtu mzdy
:: Žádost o poskytnutí čerpání řádné dovolené
:: Žádost o poskytnutí další přestávky v práci
:: Žádost o poskytnutí náhrady za ukradené věci
:: Žádost o poskytnutí pracovního volna z důvodu budoucí překážky v práci
:: Žádost o poskytnutí přestávek na kojení
:: Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
:: Žádost o povolení kratší pracovní doby
:: Žádost o přeložení
:: Žádost o přepočítání zkušební doby
:: Žádost o přizpůsobení pracoviště k odpočinku těhotné ženy
:: Žádost o přizpůsobení pracoviště ke kojení
:: Žádost o přizpůsobení pracoviště osobou se zdravotním postižením
:: Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou
:: Žádost o sdělení náhradního termínu výplaty mzdy
:: Žádost o udělení souhlasu s výdělečnou činností
:: Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nedokončení studia
:: Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nesetrvání v pracovním poměru
:: Žádost o úpravu pracovní doby
:: Žádost o uvedení důvodu k rozvázání pracovního poměru v dohodě
:: Žádost o volno k přípravě na maturitní zkoušku
:: Žádost o vrácení nepříslušející náhrady mzdy za dovolenou
:: Žádost o vrácení přeplatku mzdy
:: Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání
:: Žádost o vydání pracovního posudku
:: Žádost o vyplacení mzdy a odstupného v den skončení pracovního poměru
:: Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele
:: Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci z důvodu školení
:: Žádost o vyplacení náhrady mzdy za dovolenou
:: Žádost o vyslání na školení k prohlubování kvalifikace
:: Žádost o zajištění náhradního stravování
:: Žádost o zaplacení mzdy
:: Žádost o zaplacení náležícího odstupného
:: Žádost o zaslání výsledku objasnění pracovního úrazu
:: Žádost o zkrácení pracovní doby osoby pečující o dítě
:: Žádost o změnu a úpravu pracovního posudku
:: Žádost o zrušení přeložení do jiného místa výkonu práce
:: Žádost o zrušení vyslání na pracovní cestu
:: Žádost odpovědného pracovníka k provedení inventury
:: Žádost těhotné o přeložení
:: Žádost těhotné o převedení z noční na denní práci
:: Žádost uchazeče o přesunutí termínu osobního pohovoru
:: Žádost uchazeče o zaměstnání o sdělení výsledku výběrového řízení
:: Žádost vedoucího zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu zaměstnance
:: Žádost zaměstnance agentury práce o delší dočasné přidělení k uživateli
:: Žádost zaměstnance k zakoupení vzdělávacích pomůcek
:: Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu
:: Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci
:: Žádost zaměstnance o převzetí závazku spojeného se zvýšením kvalifikace zaměstnance novým zaměstnavatele
:: Žádost zaměstnance o sdělení výsledku kolektivního vyjednávání
:: Žádost zaměstnance o zařazení na původní práci
:: Žádost zaměstnavatele k udělení souhlasu k okamžitému zrušení pracovního poměru se členem orgánu Odborové organizace pro zpoždění
:: Žádost zaměstnavatele o sdělení režimu léčby zaměstnance
:: Žádost zaměstnavatele o zhodnocení výsledku kontroly zaměstnance
:: Žádost zaplacení příplatku za práci přesčas
:: Žádost ženy o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku
:: Žaloba na uložení povinnosti zaměstnance vrátit přeplatek mzdy
:: Žaloba na uložení povinnosti zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání
:: Žaloba na uložení povinnosti zaměstnavateli převést zaměstnance zpět na původní práci
:: Žaloba o doplacení minimální mzdy
:: Žaloba o doplacení mzdy
:: Žaloba o neplatnost úkonu převedení zaměstnance na jinou práci
:: Žaloba o neplatnost výpovědi pro porušení pracovní kázně
:: Žaloba o odškodnění diskriminačního chování zaměstnavatele
:: Žaloba o odškodnění mimopracovního úrazu
:: Žaloba o platnost výpovědi se členem orgánu Odborové organizace
:: Žaloba o poskytnutí plnění naturální mzdy
:: Životopis v Anglickém jazyce
:: Životopis v Českém jazyce

Rodinné
:: Mimosoudní dohoda rozvedených rodičů o styku s dítětem
:: Návrh na rozvod manželství
:: Návrh na rozvod manželství (rychlý rozvod)
:: Návrh nezletilé na uzavření manželství
:: Oznámení a návrh na změnu příjmení
:: Oznámení o změně příjmení po rozvodu
:: Plná moc k uzavření sňatku zástupcem snoubence
:: Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových poměrů pro účely rozvodu (rychlý rozvod)
:: Žádost o uzavření manželství zástupcem snoubence
:: Žádost o zápis používání příjmení ženy v mužském tvaru
:: Žádost o zápis používání příjmení ženy, které neodpovídá CZ mluvnici
:: Žaloba na určení otcovství

Rozhodčí
:: Doložka do smluv k rozhodčím doložkám o přezkumu vydaných rozhodnutí v rozhodčím řízení
:: Rozhodčí doložka - doporučené znění asociace rozhodců
:: Rozhodčí doložka - obecná
:: Rozhodčí doložka - rozhodování sporů rozhodčí komisí vedenou jejím předsedou
:: Rozhodčí doložka - rozhodování sporů v písemném styku
:: Rozhodčí doložka - rozhodování sporů v písemném styku s přezkumem vydaného rozhodnutí
:: Rozhodčí doložka - v neomezeném kompromisu
:: Rozhodčí doložka pro řízení on-line - doporučené znění asociace rozhodců
:: Rozhodčí doložka pro řízení on-line pro rozhodování sporů rozhodčí komisí vedenou jejím předsedou
:: Smlouva o rozhodci


Správní
:: Hlášení změny trvalého pobytu
:: Námitka místní nepříslušnosti
:: Návrh na povolení obnovy řízení
:: Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti
:: Návrh na vydání platebního rozkazu
:: Návrh na vyloučení soudce
:: Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání
:: Odpor proti platebnímu rozkazu
:: Odvolání proti rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
:: Odvolání proti uložení pokuty zaměstnavateli při nepředložení dokladů ke kontrole
:: Odvolání se proti závěru Policie
:: Ohlášení užívání veřejného prostranství
:: Opravný prostředek proti rozhodnutí MZ - pozemkového fondu
:: Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení cestovního dokladu - pasu
:: Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení občanského průkazu
:: Oznámení o odhlášení psa od poplatku
:: Oznámení o přihlášení psa k poplatku
:: Oznámení zástupce o vypovězení plné moci
:: Oznámení zastupovaného o odvolání plné moci zástupci
:: Plná moc pro dědické řízení - jen některé úkony
:: Plná moc pro dědické řízení - procesní plná moc
:: Podnět k opatření proti nečinnosti
:: Předložení závěti třetí osobou
:: Rozklad proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy
:: Sbírka listin
:: Udělení plné moci k zastupování
:: Udělení procesní plné moci
:: Uznání nároku
:: Volba společného zmocněnce pro doručování
:: Volba společného zmocněnce pro zastupování
:: Vzdání se odvolání 1
:: Změna žalobního návrhu o doplnění příslušenství pohledávky
:: Změna žalobního návrhu o vydání věci
:: Zpětvzetí odvolání
:: Zpětvzetí žaloby
:: Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu
:: Žádost o poskytnutí informace
:: Žádost o povolení - prodloužení vyhrazeného parkoviště
:: Žádost o povolení kácení dřevin
:: Žádost o povolení uzavírky a nařízení objezdu
:: Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
:: Žádost o prominutí zmeškání lhůty
:: Žádost o předexekuční pomoc soudu
:: Žádost o vrácení řidičského průkazu po uplynutí poloviny trestu
:: Žádost o vrácení řidičského průkazu po znovuzískání zdravotní způsobilosti
:: Žádost o vydání loveckého lístku
:: Žádost o vydání matričního dokladu
:: Žádost o vydání osvědčení o státním občanství


Veřejné zakázky
:: Kompletní prokázání kvalifikace k veřejné zakázce


Živnostenské
:: Odvolání OSVČ proti uložené pokutě za nepředložení přehledu
:: Oznámení - ohlášení provozovny
:: Oznámení o pokračování provozování živnosti
:: Prohlášení odpovědného zástupce FO
:: Prohlášení odpovědného zástupce PO
:: Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při realizaci časových nabídek
:: Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při zasílání nevyžádaných e-mailů
:: Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy určené mladistvím nabádáním ke koupi další osobou
:: Žádost o vydání dokladu o daňových nedoplatcích
:: Žádost o vydání duplikátu živnostenského oprávnění
:: Žádost o výpis z neveřejné části živnostenského rejstříku
:: Žádost o výpis z veřejné části živnostenského rejstříku
:: Žádost o změnu názvu předmětu podnikání
:: Žádost o zrušení živnostenského oprávnění


Daňový poradce - Kontakty - Vyhledávání - Mapa webu
 Účetnictví - služby - Zastupování - daně - Účetní software - Ceny služeb - Daňové a účetní noviny - Osvědčení a registrace - Daně - Účetnictví - Napište nám - Užitečné odkazy - Validate HTML - Validate CSS