Vedení účetnictví – služba

Vedení účetnictví

Nabízíme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví

Jednoduché účetnictví - daňová evidence

Při vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) naše firma využívá programové vybavení společnosti Cígler software, a.s.. V programu Money S3 nabízíme:

 • zpracování bankovních a pokladních dokladů
 • vedení peněžního deníku
 • evidence závazků a pohledávek
 • faktury vystavené a přijaté
 • daňové přiznání k DPH včetně povinných sestav
 • aparát kontroly úhrad
 • účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy
 • závěrkové operace – uzavření roku, počáteční stavy
 • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů – přehledy na OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • zpracování silniční daně včetně podání

Veškeré prováděné služby a vytvářené sestavy daňové evidence lze přizpůsobovat specifickým požadavkům zákazníků.

V případě zájmu klienta je samozřejmostí zastupování před státními institucemi jakými jsou finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a další. Správné vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) je základem fungující firmy. Pokud najdeme problém v daňové evidenci, upozorníme na toto klienta zajistíme nápravu.


Už Vás nebaví řešit doklady?

Svěřte své účetnictví do rukou profesionálů s mnohaletou zkušeností z finančního úřadu! Za naše služby ručíme!

Podvojné účetnictví

Poskytujeme záruky za prováděné služby pro podvojné účetnictví a ručení za zpracovanou agendu.

Proč zaměstnávat a platit drahé zaměstnance ekonomického úseku když výhodněji mohu nechat vedení účetnictví externí firmě, která má certifikát a nákladově to vychází levněji? Pro tyto firmy je zde naše nabídka vedení účetnictví. Co si pod pojmem externí vedení účetnictví můžeme představit? Pravidelné vedení účetnických agend v našich provozovnách na naší technice a našich programech. Při vedení účetnictví (podvojné účetnictví) nabízíme::

 • vedení hlavní knihy, účetního deníku, analytické evidence
 • evidence závazků a pohledávek, saldo, evidence majetku
 • zpracování bankovních a pokladních dokladů
 • aparát kontroly úhrad
 • účetní tiskové a přehledové sestavy
 • zpracování účetních závěrek a cash flow
 • zpracování přiznání k DPH
 • záznamní povinnosti, dani z příjmu a ostatním daním
 • zastupování na úřadech v ostatních daňových záležitostech

Účetním programem MoneyS3 (Ekonomický systém MONEY S3 (účetní software)) Vaše data zadáváme, účtujeme a kontrolujeme správnost zaúčtovaných dokladů, případně zajistíme předzpracování dokladů ve Vaší firmě. Program je tvořený českou firmou Cígler software, a.s. V případě specifických požadavků vycházíme vstříc i zákazníkovi dle potřeby tak, abychom Vám co nejvíce vyhověli právě při vedení účetnictví.