Účetnictví online

Účetnictví online

Provozujeme službu účetnictví po internetu. Tuto službu nazýváme „daně a účetnictví on-line“. Podstatou této služby je zlevnění našich služeb a přiblížení účetnictví a daní klientovi. Některé jednoduché účetní operace je schopen klient provádět sám.
Naše firma zprovozní klientovi účetní program po internetu a nastaví typy nejvíce se opakujících účetních případů. Klient poté předtypovává doklady. Jelikož se jedná o účetnictví po internetu naši zaměstnanci jsou schopni vám s každým případem pomoci po telefonu na náklady naší firmy. To co klient zaúčtuje naše kancelář již pouze kontrolujeme a odstraňuje se tím duplicitní práce.
Druhá výhoda spočívá v tom, že klient má stálý a aktuální přehled o svém účetnictví. Vše co zaúčtujeme je klientovi plně k dispozici. Může si údaje, informace a potřebné výstupy prohlížet při svém rozhodování nebo tisknout při potřebě předání příslušným institucím (např. finanční úřad, banky, sociální apod.).

Možnosti internetu jsou neomezené a toho náš produkt plně využívá. Své účetnictví můžete mít stále k dispozici a to nejen v kanceláři, ale všude kde je dostupný internet.

Tato naše služba vedení účetnictví po internetu je v provozu od ledna 2006 a těší se velkému zájmu klientů.

Software využívaný pro produkt daně a účetnictví on-line je od společnosti Cigler software, a.s. – Money S3.


Klasické řešení Řešení daně a účetnictví on-line
fyzické umístění serveru
Pro splnění základních bezpečnostních požadavků je nutné umístit server v oddělené zabezpečené místnosti, nejlépe se stálou teplotou a zabezpečit nepřetržité napájení serveru pro případ výpadku dodávky elektrické energie z veřejné sítě Servery a serverové pole jsou umístěny v bezpečném místě, zabezpečeném proti požáru, proti vstupu neoprávněných osob, s klimatizací a se záložními napájecími zdroji.
zabezpečení systému vůči útoku zvnějšku
Servery je nutno chránit před útoky a neoprávněnými přístupy zvenku speciálním SW a HW. Tato zabezpečení vyžaduje velké materiální investice. Servery před neoprávněnými přístupy a útoky zvenku chráněny speciálním SW a HW. Vzhledem k druhu provozované činnosti jsou zabezpečení na vysoké úrovni.
správa ekonomického systému
Je nezbytné provádět pravidelnou aktualizaci ekonomického systému z důvodů změny právních předpisů a vývoje nových technologií. Pravidelné aktualizace systému jsou prováděny partnerem projektu daně a účetnictví on-line za dohledu naší kanceláře. Aktualizace jsou prováděné v návaznosti na up-grade výrobce programu firmy Cígler software.
zastupitelnost
Při použití běžného způsobu využití ekonomického programu v síti je nutné vyčlenit pracovníka k údržbě systému. V případě nemoci či jiného volna daného pracovníka musí klient řešit zastupitelnost. Služba daně a účetnictví on-line poskytuje klientovi ekonomický systém přístupný 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Stálá funkčnost je dána silným zázemím našich partnerů.
důvěrnost informací
Zneužití firemních dat je častou příčinou rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem. Také v mnoha případech je to již nenávratný proces, který sebou nese značné ekonomické dopady. Ochrana dat je jeden ze základních pilířů služby daně a účetnictví on-line. Data podléhají zvláštnímu režimu ochrany a jsou předávána pouze vybraným osobám za souhlasu klienta a proti podpisu.
síťová infrastruktura
Propojení počítačů do sítě je nejen náročné na software a hardware, ale i na odbornou pracovní sílu, která zabezpečí bezporuchový chod. Investice je také významnou položkou. Pro využívání služby daně a účetnictví on-line stačí připojení počítače do sítě Internet.
vzdálený přístup k systému
Pro běžné uživatele, kteří většinu svého času investují do podnikání, je zřízení vzdáleného připojení do sítě problém, který sebou nese další výdaje a starosti. Přesto si je podnikatel vědom výhod, které mu daný systém nabízí. Při využití naší služby daně a účetnictví on-line tento problém uživatel neřeší. Pouze se připojí k internetu a výhod naší služby využívá z domu, z chaty, z kanceláře nebo i na dovolené.
zálohování dat
Pravidelné ukládání dat a informací formou zálohování je nezbytnou podmínkou každého programu. Tento proces vyžaduje utvoření směrnice s jasnými pravidly a poté vymezení personálu, který danou službu bude zabezpečovat. Dále je nezbytný hardware (na uložení dat) a místo oddělené od sítě. Program je každé ráno zálohován a ukládán na zvláštní médium, které je archivováno na bezpečném místě.
hot line
Jestliže chcete plnohodnotně využívat nějaký ekonomický systém, musíte znát dokonale funkce a ovládání daného programu. To vyžaduje náklady na školení případně hotline. Součástí služby daně a účetnictví on-line je telefonické poradenství. Jsme schopni vám poskytnout rady a podněty, které vám napomohou využívat ekonomický systém na 100%.
Personální náklady na odborný ekonomický personál
Je nutné vynakládat další náklady na školení a vzdělávání odborného ekonomického personálu, vznikají náklady  „neproduktivního času“ (dovolené, nemocnost). Vznikají náklady na vybavení odborného personálu HW, SW s dalšími materiálovými náklady. Při řešení v rámci projektu daně a účetnictví on-line odpadají personální náklady a další materiálové náklady včetně nákladů na HW a SW.
opravy a údržba
Na mnohé nastavení programu, jeho drobné opravy jsou povoláni externí pracovníci. S tím jsou spojené náklady na dopravu a strávený čas na cestě k zákazníkovi. Většinu obsluhy programu, jeho nastavení a udržování ve funkčním stavu jsme schopni zajistit při vzdáleném přístupu od nás z kanceláře. Odpadají více náklady za dopravu apod.

Zajímá Vás více o tom, jak funguje vedení účetnictví online?

Já jsem propagační text. Klikněte na tlačítko úprav ke změně tohoto textu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.